Calculul investițiilor. Eficiența investițiilor


Prezentare Prin editarea acestei culegeri cu studii de caz si miniproiecte se asigura baza practica calculul investițiilor disciplinei Managementul investitiilor, pentru toate specializarile Facultatii de Management.

calculul investițiilor

Lucrarea este alcatuita din doua parti: probleme rezolvate si probleme propuse pentru rezolvare. Cuprinsul este structurat in ordinea de desfasurare a fazelor si etapelor procesului investitional, iar la fiecare capitol s-au facut precizari in legatura cu conceptele si categoriile economice folosite. Studiile de caz si miniproiectele prezentate asigura aprofundarea capitolelor din curs si cuprind: studiul repartizarii si folosirii eficiente calculul investițiilor fondurilor de investitii la nivelul agentilor economici; evaluarea si analiza variantelor de proiect in vederea alegerii variantei optime; fundamentarea eficientei proiectelor de investitii prin metodologia cost-beneficiu completata cu indicatorii folositi de banci la acordarea creditelor.

calculul investițiilor

Desi s-a acordat o atentie deosebita modelarii economico-matematice a activitatilor prin care se realizeaza procesul investitional, in prezentarea si rezolvarea cazurilor propuse s-a urmarit, mai cu seama, modul de interpretare a rezultatelor in vederea fundamentarii corecte a deciziei finale. Ion Ionita.

calculul investițiilor