Opțiuni în achiziții.


Posibilitatea apelării la un astfel de mecanism e disponibilă încă din 10 apriliecând Comisia Europeană a aprobat Acordul de achiziție comună - Joint Procurement Agreement JPA.

România a semnat acordul la data de 23 septembrieultimele țări semnatare fiind Suedia 28 februarie și Polonia 6 martie În urma acestui acord, instituțiile UE, împreună cu statele membre care au aderat la acesta, pot demara o procedură comună de achiziții publice în vederea achiziționării de medicamente și echipament pentru limitarea amenințările transfrontaliere grave pentru sănătatea cetățenilor europeni.

să poată câștiga bani

Desfășurarea procedurii de opțiuni în achiziții comună. Înființarea unui Comitet de conducere Fiecare stat membru semnatar al JPA va desemna un reprezentant, care să fie membru în comitetul de conducere. Fiecare membru al comitetului poate propune declanșarea procedurii de achiziție comună, fiind necesar ca cel puțin 5 state membre, incluzând Comisia să voteze favorabil.

22 de idei de câștig acasă

Comitetul de conducere va fi condus de un reprezentant al Comisiei Europene care va acționa ca Președinte al comitetului. Comitetul de conducere va avea mai multe atribuții, printre care cele mai importante fiind: - stabilirea tipurilor de contramăsurilor medicale ce vor fi achiziționate; - stabilirea în concret a procedurilor, a documentației de atribuire, precum și a modalităților amiabile de soluționare a disputelor între două sau mai multe state membre, parte la Opțiuni în achiziții - Comisia va acorda, după consultarea celorlalte state membre semnatare, un termen rezonabil pentru ca acestea să își manifeste interesul să participe la procedura de achiziție; - Fiecare stat membru care și-a manifestat interesul de a participa la procedură trebuie să detalieze în termen pus la dispoziție de Comisie nevoile sale opțiuni în achiziții contramăsuri medicale.

jetoane canadiene

În principiu, statele membre vor primi cantitatea totală a contramăsurilor medicale pe care le-au rezervat sau comandat, rata de livrare depinzând și de capacitatea de producție a co-contractantului câștigător al procedurii de achiziție.

Un stat membru poate, din motive întemeiate și justificate e. Derogarea este permisă numai după aprobarea Comitetului de conducere.

tendință și linii de inversare

Statele membre semnatare al acordului pot realiza și următoarele operațiuni cu contramăsurile opțiuni în achiziții relocarea cantităților rezervate printr-un acord încheiat între două state membre semnatareredirecționarea comenzilor, revânzarea unora dintre aceste produse, precum și donarea unora dintre produse. În ceea ce privește revânzarea produselor, această operațiune trebuie să respecte principiile generale impuse de legislația achizițiilor publice, precum și normele concurențiale, dar și prevederile contractuale pe care cumpărătorul inițial și le-a asumat.

depozit minim de tranzacționare a opțiunilor