Tranzacții directe și opționale


Comisioane fixe Comisioanele fixe sunt stabilite în Acordul de utilizare pentru țara în care este înregistrat Contul dvs. Comisioane de tranzacționare suplimentare Comisionul pentru primirea plăților transfrontaliere vânzare denumit, de asemenea, comision suplimentar bazat pe procente pentru tranzacții comerciale internaționale se aplică așa cum se menționează în Acordul de utilizare, cu excepția faptului că nu se aplică în cazul plăților primite de pe carduri folosind Serviciile de plată cu cardul online, conform structurii tarifare Interchange Plus și tranzacțiilor cu carduri American Express. Rapoarte lunare privind costurile de tranzacționare. PayPal va pune la dispoziție rapoarte lunare privind costurile de tranzacționare inclusiv comisioanele interchange pentru tranzacțiile cu cardul pe care le procesați folosind Produsul. Aceste rapoarte vor putea fi descărcate din contul dvs.

Email Prețurile de transfer rămân un subiect de interes atât pentru societățile care desfășoară tranzacții cu părți afiliate, cât și pentru inspectorii fiscali, care au intensificat controalele în această sferă. Multe societăți au deja experiența întocmirii unui dosar de prețuri de transfer și chiar a documentării prestărilor de servicii cu valoare adăugată mică.

Încercăm să perso­na­lizăm  prin reglementare poliţele pentru ca oa­menii să ştie pentru ce plătesc, să poată controla dimensiunea riscului şi a impactului şi să contribuie la minimizarea costurilor prin com­portament. Introducerea compensării directe între asigurători, sistem care îi permite şoferului pă­gubit să opteze între asigurătorul RCA al per­soa­nei vinovate de accident şi asigurătorul pro­priu, este una dintre cele mai importante mă­suri prevăzute în proiectul de lege al ASF, dar şi cea mai combătută de companiile de asigurare. Asigurătorii au avertizat că introducerea decontării directe ar crea presiune asupra jucătorilor stabili financiar pentru că va aduce costuri mai mari, costuri care în cele din urmă vor fi transferate consumatorului în prime. Principiul decontării directe tranzacții directe și opționale în prezent doar pentru poliţele facul­ta­tive Casco, asiguraţii având posibi­lita­tea să-şi repare autoturis­mele pe baza po­liţei facultative, ur­mând ca asi­gu­ratul Casco să-şi recu­pereze ulte­rior des­pă­gubirea achitată de la asigu­ră­torul RCA al şoferului vinovat. Asigurătorii susţin că aceste su­­me, numite regrese, se recu­pe­rea­­­ză foarte greu, tocmai de aceea im­ple­mentarea compensării direc­te va afecta puternic flu­xu­­l de nu­merar şi va crea pro­ble­me însemnate de lichiditate companiilor.

Se va ține cont de aceste propuneri și în legislația locală de prețuri de transfer? Perspective naționale privind prețurile de transfer După cum stiţi deja, prețurile de transfer sunt prețurile stabilite în cadrul tranzacțiilor desfășurate între o societate și părțile sale afiliate.

Orice societate care desfăşoară tranzacţii intra-grup are obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte dosarul preţurilor de transfer. În fapt, această documentație arată dacă respectivele tranzacții respectă sau nu principiul valorii de piață și eventual prezintă motivele pentru care acest principiu este încălcat.

În jurisdicțiile cu legislație avansată în sfera prețurilor de transfer, precum Statele Unite, Canada, Australia, Franța, autoritățile fiscale recomandă sau chiar impun pregătirea unei documentaţii contemporane — documentație pregătită anual, odată cu desfășurarea tranzacției intra-grup. Așadar, există posibilitatea ca și pe plan local să apară, în timp, astfel de prevederi.

contul demo de autentificare binomo

De aceea, este bine ca orice propunere sau modificare adusă de OCDE în sfera prețurilor de transfer să fie luată în considerare de către societățile tranzacții directe și opționale.

Perspective internaționale privind tranzacțiile cu valoare adăugată mică O categorie des întâlnită de tranzacții care necesită documentare din punct de vedere al prețurilor de transfer este prestarea de servicii cu valoare adaugată mică sau de servicii suport. Sfera serviciilor suport este foarte variată, cuprinzând servicii de asistență IT, resurse umane, marketing, servicii juridice, de contabilitate, audit și administrare, etc.

Contactează-ne

Principala problemă a acestor servicii este aceea că, deși nu adaugă o valoare considerabilă în activitatea operațională, presupun un cost ridicat de documentare din punct de vedere al prețurilor de transfer. De aceea, au fost propuse soluții de simplificare a documentării și chiar anumite valori pentru intervalul valorii de piață aferent.

Un astfel de document este cel emis de Forumul comun al Uniunii Europene pentru prețurile de transfer. În anumite jurisdicții ex.

Germaniaaceste valori constituie chiar intervalul valorii de piață, iar cerințele de documentare a prestării de servicii cu valoare adăugată mică sunt limitate. Raportul OCDE privind prestările de servicii cu valoare adăugată mică În data de 3 noiembrie a apărut un nou raport pe această temă, emis de către OCDE spre discuție publică.

Raportul este de fapt un proiect de modificare a capitolului VII din Liniile Directoare OCDE, care se referă la stabilirea prețurilor de transfer pentru serviciile cu valoare adăugată mică. Emiterea documentului face parte tranzacții directe și opționale Acțiunea 10 din planul BEPS și prevede elaborarea unor reguli de stabilire a prețurilor de transfer pentru a oferi protecție împotriva celor mai frecvente tipuri de plăți care erodează baza impozabilă, cum ar fi plățile pentru serviciile de management și cheltuielile sediului central.

Mişu Negriţoiu, ASF: Compensarea directă va rămâne cel mai probabil opţională

Documentul emis în data de 3 noiembrie propune o definire a serviciilor cu valoare adăugată mică, un mecanism de calcul al prețurilor de transfer aferente, aplicarea unei chei de alocare a costurilor în mod consecvent și simplificarea cerințelor de documentare. În primul rând, OCDE pune problema prestării efective a serviciilor cu valoare adăugată mică.

Mai precis, aduc aceste servicii valoare economică sau comercială beneficiarului?

pentru primele venituri din opțiuni binare

O entitate independentă ar fi dispusă să plătească pentru aceste servicii, în circumstanțe comparabile? În acest sens, OCDE recomandă întocmirea unei documentații de analiză cost-beneficiu benefit test. Noi recomandăm pregătirea unei astfel de documentații în primul rând pentru susținerea deductibilității serviciilor suport de care beneficiază o societate, în vederea pregătirii pentru o potențială inspecție fiscală.

Stabilirea din timp a câtorva proceduri de colectare a documentelor justificative va diminua considerabil efortul și timpul investit în timpul inspecției fiscale.

O analiză cost-beneficiu realizată temeinic cuprinde: O opțiunea de învestire este a activității operaționale a contribuabilului; Descrierea beneficiilor derivate din serviciile primite; Câteva exemple de documente justificative relevante; O descriere a mecanismului de formare a prețului cheltuielile incluse în baza costului, cheia de alocare a cheltuielilor și marja de profitabilitate aplicată.

O atenție deosebită trebuie acordată cheltuielilor suportate de societate, dar care nu aduc valoare în activitatea operațională.

cum să faci bani pentru tine

Un exemplu ar fi cheltuielile generate de activitatea acționarilor raportare financiară consolidată, costuri legate de structura juridică. Acestea nu intră în categoria serviciilor suport, iar deductibilitatea lor poate fi contestată. Cu alte cuvinte, o societate independentă ar fi plătit un preț similar pentru tranzacții directe și opționale servicii, în circumstanțe comparabile?

opțiune binară recenzii binomo

În general, prețurile de transfer pentru serviciile cu valoare adăugată mică sunt stabilite pe baza costului prestării plus o marjă de profit, iar vizibilitatea asupra bazei costului și a cheii de alocare a costurilor este deseori redusă.

Baza costului trebuie să includă exclusiv cheltuielile directe și indirecte suportate de prestator pentru efectuarea serviciului respectiv, iar cheia de alocare a costurilor către membrii beneficiari ai grupului trebuie utilizată în mod consecvent și stabilită în funcție de natura serviciilor prestate.

modele grafice opțiuni

Conform exemplelor enumerate de OCDE, costurile cu servicii legate de personal ar putea fi alocate după numărul de angajați ai entităților beneficiare, costurile cu serviciile IT — după numărul de utilizatori, iar serviciile de gestiune a flotei auto — după numărul de autoturisme aflate în portofoliu. Cât despre marja de profit aplicată asupra bazei costului, trebuie avut în vedere faptul că există cazuri în care chiar și o entitate independentă ar accepta să desfășoare o anumită tranzacție fără a avea asigurată această marjă, în situația în care acea tranzacție ar genera o nevoie de servicii complementare, profitabile.

Glosar de termeni bancari

Acestă abordare simplificată cuprinde următorii pași: Determinarea, la nivel de grup, a costurilor anuale suportate de toți membrii grupului cu prestarea de tranzacții directe și opționale cu valoare adăugată mică; Împărțirea acestor tranzacții directe și opționale pe categorii de servicii și identificarea centrelor de cost pentru fiecare categorie de servicii; Excluderea costurilor atribuibile activității interne a unei entități din grup, de care beneficiază doar acea entitate ex.

Tranzacții directe și opționale elemente din documentația propusă spre pregătire sunt: justificarea beneficiilor aduse de serviciile suport, a folosirii unei anumite chei de alocare și detalii privind baza costului cu prestarea de servicii suport.

calcularea costului unei opțiuni

Rămâne de văzut cum vor răspunde autoritățile fiscale, specialiștii și comunitatea oamenilor de afaceri la această propunere OCDE și care vor fi următoarele direcții de implementare atât la nivel OCDE, cât și la nivel local.

În cazul în care cerințele legislative din sfera prețurilor de transfer se vor înăspri iar necesitatea de conformare va deveni stringentă, va fi nevoie de implementarea unor măsuri locale de simplificare a documentării prețurilor de transfer, măcar pentru serviciile cu valoare adăugată scazută.