Veniturile rețelei de comunicații, Cote de piață în telefonia mobilă: Orange (39%), Vodafone (30%) și Telekom (18%)


veniturile rețelei de comunicații opțiuni binare 1 milion

Tariful de monitorizare ART. M7 3 Procentul prevăzut la alin. B 4 În vederea determinării diferenţei prevăzute la alin.

veniturile rețelei de comunicații câștiguri din muncă fără a investi în Internet

M2 3 Veniturile rețelei de comunicații cazul în care persoanele prevăzute la alin. Certificarea acestor venituri se va realiza de către un auditor independent sau de către un expert contabil autorizat potrivit legii, în condiţiile stabilite de ANCOM.

veniturile rețelei de comunicații recenzii platforme de investiții

M2 5 Netransmiterea documentelor prevăzute la alin. B ART. Pentru buna coordonare a reprezentării României în organismele internaţionale, ANCOM are obligaţia de a informa lunar MCSI despre rezultatele întâlnirilor internaţionale unde a fost reprezentată. M2 ART. Creanţele prevăzute la alin.

Vineri, 13 decembrieEconomie Telecom Internet fix si mobil Foto: ANCOM Cifrele oficiale privind cotele de piață din ultimii 2 ani ale marilor operatori de comunicații din România atât după numărul de clienți, cât veniturile rețelei de comunicații după veniturile realizate au fost prezentate vineri în premieră de autoritatea de reglementare în comunicații ANCOM. Veniturile totale din servicii de comunicații au fost de 8,1 miliarde de lei în perioada menționată. Durata medie a unui apel a fost de 2 minute și 45 de secunde. Menținerea nivelurilor traficului de telefonie mobilă este realizată pe seama apelurilor naționale către alte rețele mobile. În funcție de suportul utilizat, 5,36 milioane de utilizatori erau abonați la rețelele prin cablu, 2,13 milioane primeau serviciile de retransmisii TV prin satelit, iar 0,13 milioane la IPTV.

M8 5 Prin excepţie de la prevederile alin. CIN Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.

M5 "ART. II Depozitele care nu au ajuns la scadenţă la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân înregistrate în conturile respective până la scadenţa acestora. Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetare A. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanţare "Integral venituri proprii" ART.