Garantează opțiunile emitentului


Băncii și alte instituții financiare Organizații supranaționale Tipuri de obligațiuni[ modificare modificare sursă ] Tipuri de obligațiuni în funcție de dobândă[ modificare modificare sursă ] Obligațiune cu rată fixă sau directă negarantată Certificat cu rată flotantă Obligațiune cu cupon zero Obligațiunea cu rată fixă sau directă negarantată nu are nici un fel de caracteristici speciale și raportează investitorilor o dobândă fixă de-a lungul întregii perioade până la scadență. La un termen garantează opțiunile emitentului de scadență, când se plătește ultima tranșă de dobândă se rambursează capitalul de bază al împrumutului. O astfel de obligațiune se mai numeste și plain vanilla sau vanilla. Dacă capitalul de bază este rambursat la investitori într-o singură tranșă la scadență obligațiunea se mai numeste și obligațiune bullet.

Other call options, not classified under the above categories Alte opțiuni de cumpărare care nu sunt clasificate în categoriile de mai sus. Put options and call options garantează opțiunile emitentului are deeply in the money.

garantează opțiunile emitentului

Opțiuni put și opțiuni call care sunt foarte în bani deeply in the money. I want to sell the call options and buy the calls in December. For retained mobilised asset-backed securities, the calculation of the weighted average life shall assume that issuer call options will not be exercised.

garantează opțiunile emitentului

Pentru titlurile garantate cu active reținute și mobilizate, calcularea duratei de viață medii ponderate presupune că opțiunile de cumpărare ale emitentului nu vor fi exercitate.

With regard to coupon payments and call options on hybrid capital, unless the Commission otherwise agrees to an exemption, the Belgian authorities commit that: În ceea ce privește plata cupoanelor și opțiunile de cumpărare privind capitalul hibrid, exceptând cazul în care Comisia acceptă o scutire, autoritățile belgiene garantează că: Specifies whether there is an issuer call option all types of call options.

garantează opțiunile emitentului

Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare. The instruments may include one or more call options at the sole discretion of the issuer, but they shall not be redeemed before five years after the date of issue.

LIVE - Opțiuni terapeutice COVID - 19 CU -DR. NIKOLAOS MAVRITSAKIS , MEDIC PR. GERIATRU

Instrumentele pot include una sau mai multe opțiuni de cumpărare la discreția exclusivă a emitentului, însă nu se răscumpără mai devreme de cinci ani de la data emiterii. De exemplu, o entitate poate agrega implicările sale continue în funcție de categoria de instrumente financiare de exemplu garanții sau opțiuni de cumpărare sau de tipul de transfer de exemplu factoringul creanțelor, securitizarea și împrumutul de valori mobiliare.

garantează opțiunile emitentului

Contractele de exemplu, opțiunile put și call cumpărate adică opțiunile deținute de către o entitate pe propriile acțiuni ordinare nu sunt incluse în calcularea rezultatului pe acțiune diluat garantează opțiunile emitentului includerea lor ar fi antidiluantă.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

garantează opțiunile emitentului

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu garantează opțiunile emitentului. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

garantează opțiunile emitentului